Reklamační řád a vrácení zboží

 

Reklamace záruka

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího fa Cycloschein, Jiří Scheiner, IČ 14942518, DIČ CZ490718234, se sídlem Náchodská 164, Praha 9, 193 00.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce vystavuje Cycloschein.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

 

 1. Záruční podmínky

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce, zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.¨

 

2. Postup při reklamaci zboží

V případě, že zboží reklamujete, okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno , adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) a spolu se zbožím zašlete na adresu uvedenou na faktuře (popř. na našich stránkách). Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme použít formulář reklamační list. Pokud reklamujete více zboží, je nutné vyplnit formulář na každé zvlášť.

 

3. Vyřízení reklamace

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží.

V případě , že výrobce reklamaci uzná bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

4. Vrácení zboží

V případě, že si přejete zboží vrátit, okopírujte prosím fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno , adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) a číslo účtu, na který si přejete zaslat částku za vrácené zboží a spolu se zbožím zašlete na adresu uvedenou na faktuře (popř. na našich stránkách). Pro rychlejší vyřízení vrácení doporučujeme použít formulář reklamační list.

5. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2015.